Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2017

Τα «καλύτερα» έρχονται !!!!

Τα «καλύτερα» έρχονται !!!!Από 2018 Αύξηση Ασφαλιστικών εισφορών !!!
Αφορά 1.400.000 κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.
Οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και φέτος υπολογίζονταν στο καθαρό εισόδημα του προηγούμενου έτους και αφού είχε αφαιρεθεί το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.
Από το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται στο 85% του εισοδήματος (προ ασφαλιστικών εισφορών) και σταδιακά θα φτάσει να υπολογίζονται στο 100%.
Παράδειγμα :
Φορολογούμενος που το 2016 είχε δηλώσει εισόδημα 20.000 ευρώ και είχε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές 4.000 ευρώ.
Το 2017 θα κληθεί να πληρώσει ΕΦΚΑ (20.000-4.000)* 26,9% = 4.304 ευρώ.
Το 2018 αντί (20.000-4304)*26,9% =4.222 ευρώ. Θα κληθεί να πληρώσει ΕΦΚΑ
Για το ποσό 20.000 * 85% =17.000 ευρώ. Δηλαδή 17.000 * 26,9% = 4.573 ευρω.
ήτοι 269 ευρώ παραπάνω.
Σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων ο ΕΦΚΑ θα υπολογίζεται στο 100% του εισοδήματος (προ της αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών) ήτοι
20.000 * 26,9% = 5…