Τράπεζες: Καρφιά από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τις προμήθειες

05/04/2016

Η ΕΚΠΟΙΖΩ –Ένωση καταναλωτών Ποιότητα Ζωής αναφέρει, ότι γίνεται καθημερινά αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών από καταναλωτές για την επιβολή αδικαιολόγητα υψηλών προμηθειών εκ μέρους όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τη διενέργεια συναλλαγών μεταφοράς κεφαλαίων (εμβασμάτων), που πραγματοποιούνται είτε στο γκισέ των τραπεζών είτε ηλεκτρονικά (μέσω internet banking).
Παρά το γεγονός, ότι οι επιβληθέντες κεφαλαιακοί περιορισμοί σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταστήσει υποχρεωτικές τις εν λόγω συναλλαγές, οι τράπεζες φέρονται να επιβαρύνουν τους καταναλωτές με δυσανάλογα υψηλές προμήθειες, που ξεκινούν από 8 ευρώ για καταθέσεις εμβασμάτων στο κατάστημα και από 3 ευρώ για μεταφορά μέσω διαδικτυακής τραπεζικής (internet banking) εισερχόμενων εμβασμάτων και αυξάνονται αναλογικά με το ύψος   της πραγματοποιούμενης συναλλαγής.
Το πρόβλημα είναι είναι ιδιαίτερα έντονο στα μικρά ποσά συναλλαγής, όπου το κόστος της χρέωσης είναι δυσανάλογο με την αξία. Το ίδιο παρατηρείται και κατά την ανταλλαγή του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ σε άλλα μικρότερης αξίας, όπου επιβάλλεται εκ μέρους των τραπεζών προμήθεια ίση με το 0,15% του ποσού, με ελάχιστη χρέωση που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 ευρώ, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά μεταξύ άλλων:
– Να μειωθεί το κόστος προμήθειας των τραπεζών που επιβαρύνει τους καταναλωτές στις διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων (εμβάσματα) και να αποκατασταθεί η διαφάνεια στις τραπεζικές προμήθειες εν γένει.
– Την άμεση εφαρμογή του Κανονισμού 751/2015 της Ε.Ε. και τη μείωση του κόστους των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.
– Την κατάργηση της προμήθειας 3-5 ευρώ που λαμβάνουν οι περισσότερες τράπεζες, στις περιπτώσεις ανταλλαγής χαρτονομίσματος των 500 ευρώ.http://www.bankwars.gr/?p=337032

Σχόλια