ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ‏ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ & ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

Προς
τά τακτικά μέλη του συλλόγου.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απουσίας πολλών μελών μας
εκτός Γαλαξειδίου, ακυρώνεται η 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα
της προαναγγελθείσας Τακτικής Συνέλευσης και ορίζεται
η νέα ημερομηνία 8η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 13.ΟΟ μμ-15μμ
στο ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ.Η παρουσία σας και η συμμετοχή
σας είναι απαραίτητη για την εκλογή του νέου ΔΣ.
ΤΟ ΔΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σχόλια