Βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων στο Γαλαξίδι

Γαλαξίδι 7.2.2014
ΘΕΜΑ. Βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων στο Γαλαξίδι       
Αγαπητοί συμπατριώτες, ένα εξαιρετικής σοβαρότητας θέμα είναι αυτό του βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων του Γαλαξιδίου για το οποίο, μετά από διασταύρωση πληροφοριών και εκτεταμένη έρευνα, έχω να σημειώσω τα παρακάτω.
Από το καλοκαίρι είχε, από όλους τους λουόμενους, παρατηρηθεί και επισημανθεί μία έντονη δυσοσμία στις παραθαλάσσιες ακτές από το ΚΕΝΤΡΙ μέχρι και τον ΟΜΙΛΟ, δυσοσμία η οποία είναι αυξανόμενη την τελευταία διετία.
Η επισήμανση μάλιστα αυτή είχε γίνει και προς τον Αντιδήμαρχο  Δελφών κ. Ευστ. Μαντζώρο σε λαϊκή συνέλευση που για άλλη αιτία είχε λάβει χώρα στο ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ στα τέλη Οκτωβρίου 2013 παρουσία της Αντιδημάρχου κ. Μ. Γουργουρή και του Προεδρείου της Κοινότητας Γαλαξιδίου.
Ο κ. Αντιδήμαρχος απλώς τότε μας διαβεβαίωσε  ότι δεν είναι θέμα επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού γιατί αυτός δουλεύει χωρίς πρόβλημα οι δε λοιπές πιθανότητες, απόβλητα κρουαζιερόπλοιων κ.ά., θεωρήθηκαν εκ μέρους του  απίθανες χωρίς όμως να δεσμευθεί για οποιαδήποτε ενέργεια υπεκφεύγοντας εντέχνως όσους γνώριζαν πολύ καλά τα περί ορθής λειτουργίας των συστημάτων βιολογικού καθαρισμού προκαλώντας συγχρόνως τη δυσαρέσκεια των τελευταίων .
Ακόμη και τώρα όμως που είναι χειμώνας και αναλόγως καιρού, συνεχίζεται η κατάσταση αυτή η οποία είναι αντιληπτή ακόμη και από τους ανά την παραλία πεζούς και το  καλοκαίρι δεν αργεί να έρθει.
Θα ήταν παράληψή μου όμως να μη τονίσω τα παρακάτω που οι περισσότεροι δεν  γνωρίζουν γιατί οι αρμόδιοι προωθώντας τη μερική ή την ελλιπή πληροφόρηση σε άτομα που δεν ερευνούν αλλά αποδέχονται τυφλά ως σωστά αυτά που τους λένε οι ανώτεροί τους ή οι συνεργάτες τους, παραπληροφορούν τον κόσμο. π.χ. λένε ότι η έλλειψη λάσπης στο τελευταίο στάδιο καθαρισμού σημαίνει άριστη λειτουργία αφού δεν έχουμε και σκουπίδια!!!
Ανατρέπουν με λίγα λόγια αυτό που λέει η επιστήμη ότι βασική προϋπόθεση καλής λειτουργίας ενός βιολογικού είναι η δια της υπάρξεως ενζύμων δημιουργία της λυματολάσπης η οποία συλλέγεται και μεταφέρεται, αναλόγως του όγκου επεξεργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Και ας έλθουμε σε τι δε μας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος τον Οκτώβριο του 2013.
1) Εδώ και τρία χρόνια έχει σταματήσει η συνεργασία με την εταιρία επίβλεψης και συντήρησης της ορθής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του κ. Φράγκου η οποία διέθετε τρία άτομα και συνεργαζόταν με μόνιμους τρεις εργάτες του Δήμου οι οποίοι απασχολούνταν επί 24ώρου βάσεως χωρίς να μας γνωρίσει αν την αντίστοιχη εργασία την ανέλαβε ο Δήμος ή ανατέθηκε σε άλλη εταιρία .
2) Οι τρεις εργάτες του Δήμου δεν εργάζονται πια εδώ και δυόμιση  χρόνια.
3) Ενώ μας διαβεβαίωσε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι το Γαλαξίδι διαθέτει τον πιο ολοκληρωμένο βιολογικό καθαρισμό – λειτουργία τριών σταδίων – σε σχέση με τον της Ιτέας  και των Δελφών στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο γιατί στην Ιτέα πριν ένα χρόνο έγιναν εργασίες αναβάθμισης ενός σταδίου – εξαερισμός – και στο Γαλαξίδι για να μην πω ότι μηδενίστηκε, υποβαθμίστηκε η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού!!!  Και αυτό γιατί ο ηλεκτρονικός πίνακας με πρόγραμμα παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και αναγκαίος για τη λήψη στοιχείων τροφοδοσίας του συστήματος με την προβλεπόμενη δοσολογία ηλεκτρολύτη και χλωρίου είναι εκτός λειτουργίας πάνω από δύο χρόνια!!!  οι σωλήνες τροφοδοσίας χλωρίου είναι κατεστραμμένοι επομένως δε γίνεται χλωρίωση και δεν εξάγεται λάσπη αφού η όλη διαδικασία γινόταν με ευθύνη  της προαναφερόμενης εταιρίας ενώ τώρα κάποιος αρμόδιος  πηγαίνει στις εγκαταστάσεις κάθε 15 ημέρες.
4) Αερισμός, Καθίζηση, φίλτρανση, τρεις ανεξάρτητες λειτουργίες του συστήματος που αποτελούσαν την επεξεργασία των λυμάτων σε τρία στάδια δε λειτουργούν.
Τα βυτιοφόρα λοιπόν του Δήμου που εξυπηρετούν όσους δεν είναι ενταγμένοι στο σύστημα δεν αποθέτουν τα λύματα στην προβλεπόμενη θέση αερισμού που πρέπει να παραμείνουν για μία ημέρα αλλά απευθείας στο σύστημα!!!
5) Η μία από τις δύο δεξαμενές που γινόταν η ανάδευση (ανακάτωμα) των αποβλήτων για να μη στερεοποιούνται αυτά στον πυθμένα δεν υπάρχει!!!        και
6) Οι εργάτες του Δήμου λειτουργούσαν και ως φύλακες του όλου χώρου ενώ τώρα, την ημέρα  ο χώρος είναι προσβάσιμος σε οποιονδήποτε
Μετά τα παραπάνω ανακύπτουν τα εξής ερωτήματα.
1) Αν ένας χώρος μολυνθεί με χρόνια μόλυνση τότε απαιτείται πολλαπλάσιος χρόνος για τον καθαρισμό του. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος πολίτης ή το περιβάλλον να πάθει βλάβη για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα;
2) Εάν έχει ανατεθεί η συντήρηση σε άλλη εταιρία γιατί την πληρώνει – και πόσο – ο Δήμος αφού δε λειτουργεί το σύστημα κι αν την ευθύνη συντήρησης την έχει ο Δήμος γιατί το κόστος αυτής  είναι μεγαλύτερο των εσόδων από τους πολίτες, όπως μας είπε ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστ. Μαντζώρος στο ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της συζήτησης για το υπερβολικό κόστος νερού και αποχέτευσης στο Γαλαξίδι, με την παρουσία ενός ατόμου κάθε 15 ημέρες;
3) Τις επιπτώσεις στον τουρισμό που δε θα είναι αμελητέες αφού οι επισκέπτες θα πηγαίνουν αλλού για μπάνιο και θα κάθονται στα μέρη αυτά για φαγητό ποιος θα τις επωμιστεί;  και
4) Αφού δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός γιατί πληρώνουν  οι πολίτες ;
Το επείγον λοιπόν της υπόθεσης δεν είναι η  λήψη δείγματος, από ποιον θα ληφθεί κ.ά. για να αποδειχτούν τα αυταπόδεικτα  αλλά η ενεργοποίηση της κ. Αντιδημάρχου, του Τοπικού  Συμβουλίου και των Δημοτικών μας Συμβούλων ώστε ο Δήμος να μεριμνήσει για την άμεση επισκευή ή και αντικατάσταση των όσων μηχανημάτων έχουν πάθει βλάβη με αποτέλεσμα  να έχουμε την  επαναλειτουργία και των τριών σταδίων  του βιολογικού καθαρισμού.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την στο εξής σωστή συντήρηση και καλή λειτουργία του βιολογικού ώστε τα παθήματα να γίνονται μαθήματα.
Θα ήταν παράληψή μου όμως να μην αναφέρω τις τυχόν διαρροές που μπορεί να υπάρχουν στον κεντρικό αγωγό, κυρίως στην παραλία, οφειλόμενες στην πιθανή κακή κατασκευή και παραλαβή του έργου από τη μη ή ελλιπή εποπτεία αυτού.
Kλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι κατά την απόφαση κατασκευής και λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού στο Γαλαξίδι θα έπρεπε να είχε συνταχθεί μελέτη σκοπιμότητας. τι σημαίνει στην πράξη αυτό.
Σημαίνει ότι φτιάχνεται ένα έργο, αναγκαίο για την προστασία του περιβάλλοντος, για να εξυπηρετήσει άμεσα π.χ.  1.000 άτομα και μελλοντικά επί πλέον 500.
Εφόσον  το κόστος λειτουργίας του συστήματος ήταν δυσβάστακτο για τον πολίτη θα πρέπει να είχε προβλεφθεί η συμμετοχή του κράτους ή του Δήμου κατά ένα ποσοστό διαφορετικά δεν έπρεπε να είχε γίνει το έργο. Και αν είχε γίνει η πρόβλεψη θα πρέπει το προβλεπόμενο ποσοστό να γίνει απαιτητό αν όχι θα πρέπει να υποβληθεί τεκμηριωμένη πρόταση, λόγω ελλείψεως μελέτης σκοπιμότητας, στους αρμοδίους που είναι υπεύθυνοι για την πράσινη ανάπτυξη, για τη συμμετοχή στην έρρυθμη λειτουργία του βιολογικού του Γαλαξιδίου  χωρίς αυτό να έχει σχέση ούτε να αίρει την όποια υπαιτιότητα των αρμοδίων από τις συνέπειες των βλαβών των μηχανημάτων – περιβάλλον, δημόσια υγεία, τουρισμός, του κόστους των τελευταίων και τη δυσφήμηση του Γαλαξιδίου .
ο ενεργός πολίτης Ευστάθιος Μαρματάκης

Σχόλια