Δολοφόνησαν τα όνειρα, τις ψυχές μας, την κοινωνία... θέλουν τα σπίτια μας, το αίμα μας, θα τους αφήσουμε;

Σχόλια