Σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού οι τρεις στους 10 στην Ελλάδα

Μεταξύ φτώχειας και εξαθλίωσης το 34,6% του πληθυσμού στην Ελλάδασύμφωνα με τα στοιχεία τηςEurostat για το 2012 και κάνουν ορατά τα τραγικά αποτελέσματα των αντιλαϊκών πολιτικών.
Η έρευνα καταγράφει στην Ελλάδα ότι:
Το 23,1% είναι σε συνθήκες φτώχειας, δηλαδή έχει εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος.
Το 19,5% είναι σε συνθήκες ένδειας, δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά ή αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις.
Το 14,1% είναι με τον κίνδυνο της ανεργίας, δηλαδή κανένας μέλος της οικογένειας δεν έχει μια σταθερή δουλειά.
Συνολικό το 34,6%, δηλαδή πάνω από 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα είναι αντιμέτωποι με μία από τις τρεις περιπτώσεις που αναφέρονται στην φτώχεια, την ένδεια ή την ανεργία.
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως η φτώχεια εξαπλώνεται σε όλη την ΕΕ αφού οι ασκούμενες πολιτικές έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, σε βάρος τω λαών και ειδικά σε περιόδους ύφεσης και καπιταλιστικής κρίσης.
Συνολικά στις χώρες μέλη της ΕΕ είναι:
  • σε συνθήκες φτώχειας το 17%
  • σε συνθήκες ένδειας το 9,9%
  • σε κίνδυνο ανεργίας το 10,4%
  • και το 24,8% είναι αντιμέτωπο με μία από τρεις περιπτώσεις.

Σχόλια